Mistrzowska pasza

Mistrzowska pasza

Jakość produktu Lucernemix
została już nieraz
wykazana. Mistrzowie
świata minionych lat w
skokach, tacy jak Franke
Sloothaak, Rodrigo Pessoa,
Dermott Lennon i Jos
Lansink, karmią swoje
konie produktami Hartog
Lucerne-mix.

Dodaj komentarz