Futterbox

Futterbox

Skrzynka wyposażona jest w metalową kratę, leżącą
stale na pożywieniu. W ten sposób możliwe jest powolne
pobieranie paszy objętościowej. Skrzynka posiada krawędź
uniemożliwiającą wysypywanie, przez co nie dopuszcza się do
strat pokarmu.

Dodaj komentarz